Velkommen til min hjemmeside!

Nettsiden inneholder for det meste stoff i forbindelse med skolefag på ungdomsskolen. Særlig er det en rekke linker til videoer i matematikk som jeg har laget og brukt i forbindelse med omvendt undervisning.

I tillegg er det noen web-apps i tilknytning til matematikk og tysk.Noen linker

Matematikk

Samfunnsfag

Tysk