Velkommen!

---


Velkommen til min hjemmeside. 


Nettsiden inneholder for øyeblikket mest stoff i forbindelse med de fagene jeg underviser i på ungdomstrinnet, og da spesielt matematikk. 

Ved å følge linken under finner du en rekke instruksjonsvideoer i matematikk hvor ulike emner i matematikken gjennomgås og forklares. Videoene er spesielt rettet mot 10. trinn på ungdomsskolen, men mye gjennomgås relativt grundig, slik at det også kan passe på 8. og 9. trinn.


Klikk på linkene under for stoff relatert til skolefag (ungdomsskole):

matematikk

samfunnsfag

tysk


© Kenneth Nygaard 2013