Blogg


RSAnimate - The Secret Powers of Time


RSA Animate om tidsperspektiver og implikasjoner av det… Interessant.
Hvilke elever passer omvendt undervisning for?


Mine erfaringer så langt med omvendt undervisning er fortsatt generelt positive. Mange av de fordelene jeg forventet var riktige. Det gjelder blant annet tiden i klasserommet som kan brukes til interaksjon med elevene, og hjelpe den enkelte. Jeg klarer å tilby bedre undervisning (i alle fall slik jeg føler det selv). Den enkelte elev i større grad kan følge sin egen progresjon. De elevene som er borte fra undervisningen kan ta dette igjen når de har muligheten til det selv.  Listen er for så vidt lengre, men det får holde. 

Disse fordelene ser det også ut til at elevene setter pris på, i alle fall å dømme ut fra de tilbakemeldingene jeg så langt har fått fra elevene selv.

Samtidig, så er det ikke til å stikke under en stol at konseptet nok passer best for elever som er motiverte og som vil gjøre det bra. Videoene krever at man tar stoffet alvorlig, og at man følger godt med på gjennomgangen. Noen elever har nok en tendens til å være fornøyde så lenge de "har gjort" oppgavene. For disse elevene virker det som at de er fornøyd så lenge de har sett videoene én gang, selv om de kanskje ikke forsto alt. I videoene legger jeg for øvrig stor vekt på det å forstå hvorfor man gjør det man gjør. Det virker som at det krever en viss modenhet fra elevene for å ta dette alvorlig, og ta ansvaret med å være aktiv selv i forhold til det å prøve å forstå stoffet.

Nå må det samtidig nevnes at jeg ikke har prøvd dette på elever som er yngre enn 10. klasse, men det virker som dette kan være et grenseland for om elevene er modne nok.

De elevene som tar matematikken eller skolearbeidet alvorlig og seriøst virker som om de har stort utbytte av denne måten å jobbe på.

Men til tross for at ikke selve videoene passer de mindre motiverte elevene like godt, så betyr det ikke at disse kommer dårligere ut. Heller tvert imot. Etter at jeg begynte med omvendt undervisning i matematikk, så har jeg jo merket at tiden i klasserommet (ift interaksjon med elevene) har blitt merkbart bedre. Denne tiden kommer også de mindre motiverte elevene veldig til gode i og med at jeg får bedre tid til å hjelpe også dem.


Kommentarer og tips fra andre som jobber med omvendt undervisning mottas med takk :)


Omvendt undervisning - erfaringer etter én uke


Nå har jeg prøvd ut omvendt undervisning i matematikk i litt over én uke. Og selv om det er for tidlig å si noe om dette fungerer eller ikke, så har jeg jo gjort meg noen erfaringer. Og i sum så har jeg inntrykket av at dette fungerer med de elevene jeg har nå.

Da vi begynte skoleåret i år, så ga jeg elevene en liten prøve der jeg testet dem på grovt sett første halvparten av det første kapittelet i matteboka. Dette ga meg en veldig god oversikt over elevenes ferdigheter i det temaet som vi jobber med nå.

Ut fra det elevene fikk til og ikke fikk til på prøven, har de fått individuelle lekser. Leksene har bestått i å se på videoer hjemme, samt å gjøre noen få kontrolloppgaver til hver video. Videoene er veldig korte - mellom 2 og 6 minutter - der jeg går gjennom stoffet og forklarer (relativt grundig) hvordan en utfører ulike regneoperasjoner etc.

Bakdelen med dette er at det tar ganske mye tid å lage videoene. Likevel ser jeg noen store fordeler, som jeg tror gjør det verdt alt ekstraarbeidet.

Den ene store fordelen, og det ser jeg allerede nå i praksis, er at det gjør det utrolig lett å la hver elev følge sin egen progresjon. Elevene jobber i et tempo som passer dem individuelt, og får undervisningen på et tidspunkt som passer dem (hjemme på Youtube :). Det er ikke sånn at mange av elevene sitter og ser/hører på undervisning om noe de allerede har jobba med en stund, eller først vil komme til å jobbe med om mange dager. De videoene de ser hjemme er noe de vil jobbe med på skolen neste dag.

Den andre store fordelen er at jeg merker at jeg har MYE bedre tid til å hjelpe hver enkelt elev i klasserommet. Tida blir ikke "kasta bort" på undervisning, men brukt til å hjelpe elevene med arbeidsoppgavene.

Selvsagt har ikke innkjøringa vært 100% perfekt, men i alt i alt så virker det veldig lovende.


Flipped classroom

Dette skoleåret skal jeg prøve et pedagogisk konsept som for meg er ganske nytt, nemlig flipped classroom, aka omvendt undervisning. Selve grunnidéen er veldig enkel og egentlig ikke noe revolusjonerende: Elevene forbereder seg hjemme på det vi skal gjøre på skolen, og så bruker vi tiden på skolen til å jobbe med stoffet.

Den vanlige modellen er at man har all forelesning/gjennomgang på skolen, så har elevene lekser (i større eller mindre mengder) som de skal gjøre hjemme. For mange elever viser det seg i praksis å være vanskeligere gjort enn sagt å få gjort leksene - og for foreldrene å følge opp leksene. Grunnene til dette er mange, og de skal jeg ikke komme inn på nå.

I flipped-classroom-modellen er dette snudd, sånn at elevene får undervisningen hjemme (små videoer som blir lagt på nett og som elevene skal se). Dermed kan man bruke tiden på skolen til å arbeide med stoffet ("leksene"), og jeg som lærer får mer tid til å hjelpe og følge opp den enkelte elev i klassen.

Slik jeg tenker, så er den enveiskommunikasjonen som en har tavleundervisning/instruksjon bedre egnet å kanalisere gjennom andre fora enn i klasserommet. Jeg mener at direkte instruksjon er viktig og nødvendig, men min erfaring er at tavleundervisning er veldig ineffektivt mht elevenes læringseffekt.

Jeg gleder meg til å prøve ut dette i det kommende skoleåret!

Se www.thedailyriff.com for en artikkel om Flipped Classroom skrevet av en av pionerene på området.RSAnimate om skolen

For oss som på en eller annen måte er involvert i skoleverket, så er denne videoen verdt å ta en titt på (og ikke minst reflektere litt over):
© Kenneth Nygaard 2013