RSAnimate - The Secret Powers of Time


RSA Animate om tidsperspektiver og implikasjoner av det… Interessant.
© Kenneth Nygaard 2013