Skolefag


Under linkene nedenfor kan du finne en del ressurser relatert til fag som jeg underviser i på ungdomsskolen. 


Samfunnsfag

Matematikk

Tysk


© Kenneth Nygaard 2013