Tall

---


Denne seksjonen tar for seg forskjellige grunnleggende ferdigheter, og følger grovt sett det første kapittelet i læreboka Grunntall 10.


Video #1 - Positive tall, titallssystemet og plassverdisystemet:

Denne videoen går gjennom positive tall, titallssystemet og plassverdisystemet. 

Du kan lese mer om tall og tallsystemer på Matematikk.org

Video #2 - Addisjon og subtraksjon:

Denne videoen går gjennom hvordan man adderer (legger sammen) og subtraherer (trekker fra) tall. Den går også gjennom noen begreper tilknyttet addisjon og subtraksjon.

Video #3 - Multiplikasjon 1: flersifret tall multiplisert med ensifret tall

Her går vi gjennom hvordan vi multipliserer et flersifret tall med et ettsifret tall. Det er en forutsetning å kunne dette før vi går videre til multiplikasjon av to flersifrede tall.

Video #4 - Multiplikasjon 2: multiplikasjon av to flersifrede tall og desimaltall

Her går vi gjennom hvordan vi multipliserer to flersifrede tall. Det er da en forutsetning å kunne multiplisere et flersifret tall med et ettsifret tall. Dette ble gått gjennom i den forrige videoen. I tillegg går vi gjennom hvordan vi multipliserer desimaltall.

Video #5 - Divisjon 1: Flersifret tall dividert med ettsifret tall

I denne videoen går vi gjennom hvordan vi dividerer et flersifret tall med et ettsifrett tall.


Video #6 - Divisjon 2: 3 eksempler

I denne videoen går vi gjennom 3 eksempler med noen småting som man bør være obs på når man dividerer.

Video #7 - Divisjon 3: divisjon med flersifret divisor

I denne videoen går vi gjennom hvordan vi utfører divisjon med en flersifret divisor.
Video #8 - Divisjon 4: divisjon med desimaltall

Vi går gjennom hvordan vi utfører divisjon med desimaltall i dividend og/eller divisor.
Video #9 - Rekkefølgen på regneartene + minnefunksjonen på kalkulatoren

Når vi regner ut regnestykker som inneholder flere av regneartene er det ikke tilfeldig hvilken rekkefølge vi gjør dette i. I denne videoen går vi gjennom rekkefølgen på regneartene. I tillegg går vi gjennom hvordan vi bruker minnefunksjonen på kalkulatoren.
Video #10 - Avrunding

I denne videoen går vi gjennom avrunding av tall.
Video #11 - Overslag

I denne videoen går vi gjennom hva overslag er og hvordan vi gjør et overslag.
Video #12 - Gruppering av tall og faktorisering

Her går vi gjennom ulike måter å gruppere naturlige tall på, hva faktorisering er, og hvordan vi faktoriserer tall.
Video #13 - Multiplikasjon og divisjon med dekadiske enheter

Vi går gjennom hva dekadiske enheter er, og hvordan vi på en veldig enkel måte kan multiplisere tall med dekadiske enheter.

Video #14 - Tierpotenser,dekadiske enheter og tall på standardform

Vi går gjennom tierpotenser, dekadiske enheter og tall på standardform

Video #15 - Prefikser

Vi går gjennom hva prefikser er, og hvordan vi regner med prefikserVideo #16 - Negative tall

Vi går gjennom regning med negative tall.Video #17 - Tallrekker© Kenneth Nygaard 2013