Likninger og ulikheter


Video #1 - Introduksjon til likninger 

I denne første videoen ser vi litt på likninger generelt - hva er likninger, hva bruker vi dem til og hva er målet når vi jobber med likninger?Video #2 - flytte-bytte-regelen

Vi går gjennom flytte-bytte-regelen og forklarer hvorfor vi kan bruke den.Video #3 - multiplisere og dividere med samme tall på begge sider

Vi forklarer hvordan vi kan multiplisere og dividere på samme tall på begge sidene av likhetstegnet for å løse likninger og ulikheter.Video #4 - flere regler i samme likning

Vi går gjennom i hvilken rekkefølge vi skal bruke reglene når vi løser likninger.Video #5 - sette prøve på svaret

Vi går gjennom hvordan vi sjekker at vi har fått riktig svar på likningen ved å sette prøve på svaret.Video #6 - likninger med flere brøkledd

Vi går gjennom hvordan man løser likninger med flere brøkledd.Video #7 - andregradlikninger

Vi går gjennom hvordan man løser andregradslikninger
Video #8 - å bruke likningsreglene på formler

(videoen kommer senere)


Video #9 - ulikheter

(videoen kommer senere)


Video #10 - problemløsningsstrategi 1 - regne baklengs

(videoen kommer senere)


Video #11 - problemløsningsstrategi 2 - lage tegning eller modell

(videoen kommer senere)


Video #12 - problemløsningsstrategi 3 - tippe og kontrollere

(videoen kommer senere)


Video #13 - problemløsningsstrategi 4 - systematisere opplysningene

(videoen kommer senere)


Video #14 - problemløsningsstrategi 5 - likning

(videoen kommer senere)


© Kenneth Nygaard 2013