Geometri i planetVideo #1 - Introduksjon til geometri i planet: vinkler 

I denne første videoen ser vi på noen grunnleggende ting om geometri, og da spesielt vinkler.
Video #2 - Konstruksjon av 60 graders vinkel 

I denne første videoen viser vi hvordan man konstruerer en 60 graders vinkel. Vi forklarer også hvorfor denne vinkelen blir 60 grader.Video #3 - Halvering av vinkler + konstruksjon av 90 og 30 grader

Vi går gjennom hvordan man halverer vinkler, samt hvordan vi konstruerer 90 grader og 30 grader ved hjelp av halvering.
Video #4 - Konstruksjon av "sammensatte" vinkler

Vi viser hvordan vi konstruerer "sammensatte" vinkler, eller vinkler som er satt sammen av flere ulike vinkler.

Video #5 - Konstruksjon av normaler

Vi går gjennom hvordan man konstruerer normaler på tre forskjellige måter.
Video #6 - Konstruksjon av paralleller

Vi går gjennom ulike måter å konstruere paralleller på.

Video #7 - Konstruksjon av trekanter

I denne videoen ser vi på konstruksjon av trekanter.
Video #8 - Konstruksjon av firkanter

I denne videoen ser vi på noen ting som er spesielt for konstruksjon av firkanter og mangekanter.
Video #9 - Konstruksjon av tangent

I denne videoen viser vi hvordan man konstruerer en tangent til en sirkel i et punkt.
Video #10 - Ulike trekanter

I denne videoen går vi gjennom noen begreper og egenskaper ved tre forskjellige typer trekanter; rettvinklede trekanter, likebeinte trekanter og likesidede trekanter.
Video #11 - Pytagoras' læresetning

I denne videoen går vi gjennom hva Pytagoras' læresetning er og hvordan vi kan bruke den til å regne ut ukjente sider i rettvinklede trekanter.Video #12 - Hvordan regne ut ukjente sider i trekanter med vinkler på 30º, 60º og 90º

I denne videoen går vi gjennom hvordan vi kan regne ut ukjente vinkler i trekanter der vinklene er 30º, 60º og 90º.
Video #13 - Formlike trekanter - del 1

I denne videoen forklarer vi hva formlike og kongruente trekanter er, og hvordan vi regner ut ukjente sider i trekanter som vi vet er formlike.
Video #14 - Formlike trekanter - del 2

I denne videoen ser vi på hvordan vi kan vise at to trekanter er formlike, nemlig ved på ulike måter å vise at vinklene i de to trekantene er parvis like store.

© Kenneth Nygaard 2013