Økonomi


Video #1 - Prosent del 1 

Vi ser på hvordan man kan regne ut hvor mye en prosentdel av noe er. Vi ser også på hvordan vi kan regne det nye beløpet når noe øker eller minsker med en viss prosent.Video #2 - Prosent del 2 

Vi går gjennom noen snarveier i forbindelse med stoffet som ble gjennomgått i den første videoenVideo #3 - Prosent del 3 

Vi går gjennom hvordan man kan regne ut hvor mange prosent en del utgjør av et hele. Vi går også gjennom hvordan vi kan regne ut hvor mange prosent noe har økt eller minsketVideo #4 - Prosent del 4 

Vi går gjennom hvordan vi kan regne ut utgangsbeløpet når noe har økt eller minsket med en viss prosent.Video #5 - Prosent del 5 

Vi går gjennom en snarvei i forbindelse med det vi gikk gjennom i video 4.Video #6 - Promille 

Her går vi gjennom hva promille er og hvordan vi regner med det. Et vanlig bruksområde for promilleregning er når man skal regne finhetsgraden på verdigjenstander (hvor mye rent gull eller sølv verdigjenstanden inneholder).
Video #7 - Merverdiavgift (moms) 

Vi går gjennom hva merverdiavgift er for noe, forskjellige merverdiavgift-satser, og hvordan man regner med merverdiavgift.
Video #8 - Hjelpeskjema for prosentregning 

I denne videoen presenterer vi et hjelpeskjema som vi kan bruke når vi skal regne med prosent, og da spesielt når noe endres med en viss prosent. Skjemaet kan brukes til å finne ut hva beløpet før det ble endret var, hva selve endringen var, og hva beløpet var etter at det ble endret.
Video #9 - Regning med utenlandsk valuta 

Her går vi gjennom regning med utenlandsk valuta, samt noen andre ting om valuta; hva valuta er for noe, hva valutakursene er, og hvor vi finner dem.Video #10 - Lønn 

Vi går gjennom ulike typer lønn + lønnstillegg (overtidstillegg etc.)

Video #11 - Feriepenger og skatt 

Vi går gjennom feriepenger og skatt 
Video #12 - Renter 

Vi går gjennom noen begreper angående rente (innskuddsrente, lånerente, rentefot, rentedager), samt hvordan vi regner ut renten for et helt år eller deler av et år.
© Kenneth Nygaard 2013