Om meg


Jeg jobber som lærer på en liten og veldig trivelig skole i Finnmark som heter Mehamn skole. 

Den primære oppgaven for en lærer er etter mitt syn å legge til rette for optimal læring. Dette er en kompleks og utfordrende oppgave, søken etter å finne bedre metoder for å oppnå dette slutter aldri.

Jeg tror at datateknologien i noen tilfeller kan være et godt redskap og hjelpemiddel for å skape god undervisning. Og for oss lærere og elever som i større eller mindre grad har vokst opp med Internett, så kan det være et hjelpemiddel som vi føler oss komfortable med. Hovedgrunnen til at jeg opprettet denne hjemmesiden er for å bruke den som et hjelpemiddel i undervisningen.

Dette skoleåret skal jeg prøve ut et nytt pedagogisk konsept i noen fag: Flipped Classroom, eller omvendt undervisning. Som et hjelpemiddel til dette skal jeg bruke Internett og min egen hjemmeside.© Kenneth Nygaard 2013