Algebra


Video #1 - Hva er algebra? 

For mange elever blir algebra veldig abstrakt og vanskelig å forstå. I denne videoen prøver vi å gi et kort svar på hva algebra egentlig er for noe, og hva vi bruker det til. Video #2 - Multiplikasjon av potenser

Vi går gjennom hvordan man multipliserer to bokstavuttrykk med potenser.
Video #3 - Addisjon og subtraksjon av bokstavuttrykk

Vi går gjennom hvordan man adderer og subtraherer bokstavuttrykkVideo #4 - Bokstavuttrykk og parenteser

Vi går gjennom hvordan man adderer og subtraherer bokstavuttrykk med parenteserVideo #5 - Multiplikasjon med én parentes

Vi går gjennom hvordan vi multipliserer algebrauttrykk med én parentesVideo #6 - Multiplikasjon med to parenteser

Her går vi gjennom hvordan en multipliserer to parenteser med hverandreVideo #7 - Faktorisering av bokstavuttrykk

Vi går gjennom hvordan vi faktoriserer ett- og flerleddede algebrauttrykkVideo #8 - Blandet tall og uekte brøk

Vi går gjennom hva blandet tall og uekte brøk er, og hvordan man gjør om mellom demVideo #9 - Forkorting av brøk med tall og bokstaver

Vi går gjennom hvordan vi forkorter brøker med tall og variablerVideo #10 - Forkorting av brøk med flerleddet teller

Vi går gjennom hvordan vi forkorter brøker med flerleddede tellereVideo #11 - Å finne fellesnevner i brøker

Vi går gjennom hvordan man finner minste mulige fellesnevner i brøker med tall og algebrauttrykk.Video #12 - Addisjon og subtraksjon av brøker med tall og/eller bokstaver

I denne videoen går vi gjennom hvordan vi adderer og subtraherer brøker med tall og variabler.Video #13 - Multiplikasjon av brøker

Vi går gjennom hvordan vi multipliserer brøk med tall og algebrauttrykk.Video #14 - Divisjon av brøker

Vi går gjennom regelen for divisjon av brøk, og forsøker å forklare hvordan vi kan gjøre dette.Video #15 - Omgjøring mellom brøk og desimaltall

Vi går gjennom omgjøring mellom brøk og desimaltall (og motsatt).Video #16 - Formler

Vi går gjennom hvordan vi lager og bruker formler.© Kenneth Nygaard 2013