Flipped classroom

Dette skoleåret skal jeg prøve et pedagogisk konsept som for meg er ganske nytt, nemlig flipped classroom, aka omvendt undervisning. Selve grunnidéen er veldig enkel og egentlig ikke noe revolusjonerende: Elevene forbereder seg hjemme på det vi skal gjøre på skolen, og så bruker vi tiden på skolen til å jobbe med stoffet.

Den vanlige modellen er at man har all forelesning/gjennomgang på skolen, så har elevene lekser (i større eller mindre mengder) som de skal gjøre hjemme. For mange elever viser det seg i praksis å være vanskeligere gjort enn sagt å få gjort leksene - og for foreldrene å følge opp leksene. Grunnene til dette er mange, og de skal jeg ikke komme inn på nå.

I flipped-classroom-modellen er dette snudd, sånn at elevene får undervisningen hjemme (små videoer som blir lagt på nett og som elevene skal se). Dermed kan man bruke tiden på skolen til å arbeide med stoffet ("leksene"), og jeg som lærer får mer tid til å hjelpe og følge opp den enkelte elev i klassen.

Slik jeg tenker, så er den enveiskommunikasjonen som en har tavleundervisning/instruksjon bedre egnet å kanalisere gjennom andre fora enn i klasserommet. Jeg mener at direkte instruksjon er viktig og nødvendig, men min erfaring er at tavleundervisning er veldig ineffektivt mht elevenes læringseffekt.

Jeg gleder meg til å prøve ut dette i det kommende skoleåret!

Se www.thedailyriff.com for en artikkel om Flipped Classroom skrevet av en av pionerene på området.© Kenneth Nygaard 2013