Omvendt undervisning - erfaringer etter én uke


Nå har jeg prøvd ut omvendt undervisning i matematikk i litt over én uke. Og selv om det er for tidlig å si noe om dette fungerer eller ikke, så har jeg jo gjort meg noen erfaringer. Og i sum så har jeg inntrykket av at dette fungerer med de elevene jeg har nå.

Da vi begynte skoleåret i år, så ga jeg elevene en liten prøve der jeg testet dem på grovt sett første halvparten av det første kapittelet i matteboka. Dette ga meg en veldig god oversikt over elevenes ferdigheter i det temaet som vi jobber med nå.

Ut fra det elevene fikk til og ikke fikk til på prøven, har de fått individuelle lekser. Leksene har bestått i å se på videoer hjemme, samt å gjøre noen få kontrolloppgaver til hver video. Videoene er veldig korte - mellom 2 og 6 minutter - der jeg går gjennom stoffet og forklarer (relativt grundig) hvordan en utfører ulike regneoperasjoner etc.

Bakdelen med dette er at det tar ganske mye tid å lage videoene. Likevel ser jeg noen store fordeler, som jeg tror gjør det verdt alt ekstraarbeidet.

Den ene store fordelen, og det ser jeg allerede nå i praksis, er at det gjør det utrolig lett å la hver elev følge sin egen progresjon. Elevene jobber i et tempo som passer dem individuelt, og får undervisningen på et tidspunkt som passer dem (hjemme på Youtube :). Det er ikke sånn at mange av elevene sitter og ser/hører på undervisning om noe de allerede har jobba med en stund, eller først vil komme til å jobbe med om mange dager. De videoene de ser hjemme er noe de vil jobbe med på skolen neste dag.

Den andre store fordelen er at jeg merker at jeg har MYE bedre tid til å hjelpe hver enkelt elev i klasserommet. Tida blir ikke "kasta bort" på undervisning, men brukt til å hjelpe elevene med arbeidsoppgavene.

Selvsagt har ikke innkjøringa vært 100% perfekt, men i alt i alt så virker det veldig lovende.


© Kenneth Nygaard 2013